peace love linux logo

Epson Perfection 3170 Photo Installation with Ubuntu Linux


Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope

Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex

Ubuntu 8.04 Hardy Heron (no quick solution found - perhaps the 8.10 howto works)

Ubuntu 6.06 Dapper Drake & Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon

Ubuntu 5.10 Breezy Badger